Ieder kind is uniek!

Een baby wordt geboren met een bepaalde aanleg en eigenheid. Bij Happy Kids geven we het eigen ik de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen.  Een baby heeft op het kinderdagverblijf voor het eerst contact met de 'buitenwereld'. De baby's en peuters komen bij Happy Kids in een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat terecht. Fysieke en emotionele veiligheid staat boven alles. We helpen het kind optimaal te ontwikkelen op fysiek, sociaal, emotioneel en intellectueel niveau.

Happy Kids heeft 2 babygroepen in de leeftijd van ± 0-2 jaar. In de babygroepen zijn maximaal 14 kinderen per dagdeel aanwezig met 3 pedagogisch medewerkers. Happy Kids heeft 3 peutergroepen in de leeftijd van ± 2-4 jaar. In de peutergroepen zijn maximaal 15 kinderen per dagdeel aanwezig met 2 pedagogisch medewerkers. Op de B.S.O. zijn maximaal 20 kinderen in de leeftijd van ± 4-12 jaar per dagdeel aanwezig met 2 pedagogisch medewerkers. De leidster-kindratio is samengesteld op basis van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO-kinderopvang is opgenomen.

Onze ervaren, deskundige pedagogische medewerkers zijn voor een groot deel al jaren in dienst van Happy Kids. Zij staan voor Happy Kids en weten precies hoe zij om moeten gaan met de jonge kinderen en hun sociale en emotionele ontwikkelingen. Wij nemen u zorg uit handen, overleggen met u en garanderen een hoge kwaliteit. Dit staat bij ons voor “Happy Kids”.

Veiligheid en geborgenheid, daar staan wij voor.

HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang