Peutergroep, van 2 tot 4 jaar

De meeste kinderen vinden de andere kinderen het leukste op het kinderdagverblijf. Hierbij leren de kinderen sociale competenties. Ze komen om te spelen en om samen op onderzoek uit te gaan. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. De kinderen leren samen te spelen, rekening te houden met elkaar en leren conflicten op te lossen.  Kinderen die samen spelen ontwikkelen vriendschappen en voorkeur voor bepaalde kinderen. Ze krijgen inzicht in de sociale gevolgen van hun handelen. Ze snappen de consequenties en leren daar rekening mee te houden. Maar bovenal samen spelen is plezier. De pedagogisch medewerker heeft hierin een observerende, begeleidende, stimulerende of sturende rol.

Happy Kids heeft een ruime centrale hal waar de peuters vrij kunnen rondlopen, rennen, fietsen. In deze centrale hal doen  wij  diverse activiteiten doen, zoals kringspelletjes, dansen op muziek, een poppenshow met de poppenkast, etc... Regelmatig wordt er een parcours opgesteld waarbij kinderen leren hun evenwicht en balans te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn speciaal voor de peuters en versterken de grove en fijne motoriek Maar ook de creativiteit, fantasie, de eigen waarde en het zelfbeeld worden bevorderd.

Deze hal is ook ideaal als het weer buiten niet meewerkt. Kinderen hebben van nature interesse in de andere kinderen. Daarbij zijn de oudere peuters vaak heel zorgzaam voor de jonge peuters. Het contact met elkaar bevordert de ontwikkeling. De peuter heeft de ruimte om zich in eigen tempo en op hun eigen manier te ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers hebben hierin een activerende en stimulerende rol. Een goede ontwikkeling in de beginjaren is een belangrijk fundament voor het verdere leven.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen breed ontwikkelen. Eén van de manieren die wij hierbij gebruiken is het maandthema. Per maand werken met verschillende maandthema’s, los van de thema’s zoals die van de seizoen of feestdagen. Door herhaling van een onderwerp leren kinderen. Door taal, beweging, knutselen, en het gebruik van de zintuigen leren kinderen over een bepaald onderwerp. Zoals, thema vervoer, eten, kleuren, dieren, boodschappen, verschillen (hoog / laag, klein/ groot etc…. spelenderwijs met rekenen bezig zijn), etc….

Door de centrale hal werken wij op de peutergroepen op bepaalde tijdstippen van de dag met een opendeuren beleid. Dit is een toegevoegde waarde voor elk kind. De kinderen kunnen er voor kiezen om bij hun vertrouwde pedagogisch medewerker te blijven of kunnen op de hal of op andere groepen spelen. De medewerkers leren hierdoor alle kinderen kennen, maar ook de kinderen kunnen bewust kiezen met wie ze willen spelen of met wat en op welke groep.

Door deze afwisseling wordt de leefomgeving van de kinderen verbreed. Iedere groep is weer opnieuw een uitdaging. Kinderen zijn vaak nieuwsgierig hoe het is op een andere groep. De kinderen zijn door het opendeuren beleid niet een hele dag op dezelfde groep. Maar kunnen hier wel voor kiezen indien zij dit willen. Ieder kind heeft wel zijn vaste medewerkers en eigen stamgroep.

De vrolijke, veilige groepsruimten lenen zich uitstekend voor knutselen, een verhaaltje voorlezen en fantasie- en rollenspel. Ook is er de gelegenheid voor de kleine peuters om een middagdutje te doen Onze bedjes voldoen aan de richtlijnen. Happy Kids maakt gebruik van speciaal voor kinderen gecomponeerde muziek, klassieke muziek en Engels- en Franstalige muziek. Dit alles heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Bij Happy Kids maken we veel gebruik van muziekinstrumentjes. Ook hebben wij speciale cd’s waarop wij met de kinderen dansen en bewegen. Iedere dag wordt er peutergym of dans gegeven.

Iedere dag buiten spelen is ons streven! Als het weer het toelaat, stimuleren wij de peuters om buiten te spelen. Onze tuin is uitdagend ingericht met leuke speeltoestellen, zoals een glijbaan, zandbak, speelhuis en duikelrek etc... De buitenruimte biedt zowel schaduw als zon, waardoor het fijn en veilig buitenspelen is. We hebben ook leuke uitjes naar de kinderboerderij, de speeltuin de Korenbloem, het bos, de trein etc…

 “Loop, speel, lach, het mag,  kijk, voel, ontdek, doe gek”

HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang