Happy Kids werkt nauw samen met een enthousiaste oudercommissie. Deze oudercommissie behartigt direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en zal u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. De oudercommissie tracht de kwaliteit van het uitvoerende werk te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van Happy Kids, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen de medewerkers en ouders onderling te bevorderen.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Happy Kids uitgevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen en brengen wij u graag in contact met de leden van de oudercommissie.

HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang