Tarieven

Bij de prijs voor kinderopvang zijn de onderstaande voorzieningen inbegrepen:

Happy Kids biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid om ’s avonds warm te eten.

Klik hier voor onze prijstabel

Maak hier een proefberekening voor de kinderopvangtoeslag (uitgaande van uw persoonlijke situatie).

Happy Kids brengt geen inschrijfkosten in rekening!

 

Acties

Korting bij meerdere kinderen:
Voor ouders met meerdere kinderen op ons kinderdagverblijf/BSO geldt dat er voor de oudste kinderen een korting wordt verstrekt van 5%. Dit geldt voor zowel de reguliere als flexibele opvang, m.u.v. extra afgenomen dagdelen en verlengde opvang. Voor ouders met meerdere kinderen op de BSO geldt dat er voor de oudste kinderen een korting van 50% op de vervoerskosten wordt verstrekt. Achterliggende gedachte is dat wij er graag voor zorgen dat kinderopvang ook voor ouders met meerdere kinderen in de dagopvang betaalbaar blijft. 

Kinderopvangtoeslag

Veel mensen komen voor opvang in kinderdagverblijf, peuteropvang, BSO en gastouderopvang in aanmerking voor een vergoeding vanuit de wet Kinderopvang. Let op: vraag de kinderopvangtoeslag op tijd aan: U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u toeslag mis. Doet u deze aanvraag later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Ook wijzigingen moet u tijdig doorgeven. Krijgt u kinderopvangtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of het aantal opvanguren, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan de belastingdienst doorgeven.Als u werkloos wordt, heeft u nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag voor het aantal uren voorafgaand aan de maand van werkloosheid.

Op de toeslagenpagina van de belastingdienst kunt u lezen wat de regels rond kinderopvangtoeslag zijn.

HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang HappyKids Kinderopvang